رئیس سویا تهدید به مرگ شد!

Jose Maria Del Nido - Sevilla
 ماجرا از درگیری و آشوب هواداران سویا بعد از یکی از دیدارهای دوستانه این تیم درتابستان جاری آغاز شد . بعد از این اتفاقات ، خوسه ماریا دل نیدو، هواداران افراطی تیمش را به باد فحش و توهین گرفت و آنها را «آشغال» و «حرامزاده» خواند و اعلام کرد که از این به بعد ورود هواداران افراطی این تیم که ملقب به اعضای گروه «بیریس»هستند به ورزشگاه سانچس پیسخوان جلوگیری خواهد کرد.
ویدئوی تربیتی/آموزشی برای هواداران
بعد ز آن بود که سران باشگاه سویا، ویدئویی را در وب سایت رسمی شان قرار دادند که در آن درمورد روشهای کنترلی درنظر گرفته شده از سوی شورای مدیریتی باشگاه ، توضیح داده می شود که بیشتر خطاب به آن به هواداران افراطی باشگاه سویا که ملقب به گروه «بیلیس» هستند و در قسمت شمالی ورزشگاه مستقر می گردد است.
این ویدئو، ساده و همه فهم و درعین حال قاطعانه است و در آن این جمله بارها تکرار می شود:« این نه» و اشاره مستقیم به برخوردهای خشن دارد که آن را با پخش تصاویر خشونت باری از درگیری میان هواداران و یا پرتاب مشغل ها و اشیا متعددی به زمین مسابقه نشان داده می شود. اتفاقاتی که فصل گذشته جریمه های سنگینی را برای سویا درپی داشت و این باشگاه را مجبور به پرداخت تقریبا 200 هزار یوور نمود
عبارت« این بله» برروی تصاویری قرار گرفته که در آنها هواداران باشگاه، با عشق و علاقه فراوانی، سرودهایی را برای تشویق تیشمان سرداده و شالها و پرچم ها را به حرکت در آورده اند.
تهدید به مرگ رئیس سویا
اندکی بعد از برگزاری جلسه شورای مدیریتی باشگاه سویا در روز 4شنبه که به منظور مقابله با رفتارهای خشن در باشگاه سانچس پیسخوان تشکیل شده بود، روساو مدیران باشگاه باخوشحالی جلسه را ترک کردند. البته اندکی بعد، خوسه ماریا دل نیدو، رئیس باشگاه سویا، چندان خوشحال و راضی نبود و نرگانی تمام وجودش را فراگرفته بود.
تنها دقایقی بعد ازاتمام این جلسه و اعلام برنامه های باشگاه برای شناسایی و اخراج آشوبگران از ورزشگاه سویا، خوسه ماریا دل نیدو تهدید به مرگ شد.
البته حالا خوسه ماریا کروس، نایب رئیس باشگاه سویادر این باره گفته:« این عواقبی است که باید منتظرش باشیم.ما تهدیدهایی را دریافت کردیم؛ چه قبل از این جلسه، چه در طول جلسه و چه فردای آن... رئیس باشگاه از طریق ایمیل و تلفن تهدید به مرگ شده و البته نیروهای پلیس در پی شکایت ما، درحال جستجو و بررسی ماجرا هستند.»
کروس درادامه به این نکته اشاره کرد که کاملا قابل درک است که دل نیدو، خطاب اصلی این تهدیدات باشد:« دل نیدو کسی است که رهبری و هدایت مقابله با مخالفان را در دست دارد.و به همین خاطر هم هست که بیشترین عواقب را خواهد پرداخت.ما نمی ترسیم ولی برخی از این افراد منظورهای خاصی دارند و قدرت تهدید کردن دارند. امیدواریم که قدرت عملی کردن تهدیدهایشان را نداشته باشند.»
این درحالی است که گروه بیریس نورته، با انتشار بیائیه ای از مسئولان سویا و کسانی که در جریان درگیری در پایان دیدار دوستانه اخیر آسیب دیده اند، عذرخواهی کرده اند.
/ 0 نظر / 14 بازدید